Karnataka

ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ ನಮ್ಮ ‘ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್’

– ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಬೆ ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಾದನೆಗೈಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ‍್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ

ಕರುನಾಡಿನ ನೆಲ

– ಕಿರಣ್ ಮಲೆನಾಡು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ‍್ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ‍್ನಾಟಕದ ನೆಲವನ್ನು ನಾವೀಗ ನೆಲದರಿಮೆಯ (geography) ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಣ!