ಹರಿವ ತೊರೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

Flowing stream

ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ? ಮೂಲ ಅರಿಯದು
ಹನಿಗೂಡಿ ಹರಿಯುತಿದೆ ಸಾಗಲು ಬಲುದೂರ
ಕೊರಕಲು ಸರಕಲುಗಳ ನುಗ್ಗಿ ನಗೆಯುತಿದೆ
ಮೊರೆವ ತೊರೆಯಾಗುವ ತುಡಿತದಲಿ|

ಹರಿವ ಹಾದಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕ
ಕಲ್ಲುಗಳೆನಿತು? ಮುಳ್ಳುಗಳೆನಿತು?
ಕೊಳಚೆ, ಕೆಸರುಗಳೆನಿತು?
ಎಲ್ಲವನು ತೊಳೆದು ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು|

ದಡಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ ಸಾರದ ಮಣ್ಣು
ತಳದಲ್ಲಿ ಸೋಸಿಟ್ಟ ತಿಳಿಯಾದ ಬಿಳಿಮರಳು|
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು, ಉಸಿರಿಗೆ ನೀರು
ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಬದುಕುಗಳ ತವರೂರು|

ಹರಿದಳು ನೋಡು ಬಿಳಿಯಾದ ನೊರೆಯಂತೆ
ಹುದುಗಿದ್ದರು ಕೋಟಿ ನೋವಿನ ಕಂತೆ|
ಸಾಕುವಳು ಸಲುಹುವಳು ಎಲ್ಲವನು ಮಗುವಂತೆ
ಹರಿವ ನೀರಿವಳು ಇವಳ ಹೆಣ್ ಎನ್ನುವರಂತೆ|

(ಚಿತ್ರ: www.fws.gov)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s