ಜುಲೈ 15, 2014

ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡಿಗ

– ಕಿರಣ್ ಮಲೆನಾಡು. ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗ ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಹಳಮೆಯ ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಳಮೆಯ ನೀನ್ ಅರಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ...

ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀರು

– ಪ್ರಶಾಂತ ಸೊರಟೂರ‍. ಈಗ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ! ಎಂಬಂತ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ...