ಮನುಜ

ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್.

reasoning

ತಾನೊಂದ ನೆನೆದೊಡೆ, ದಯ್ವವೊಂದ ಬಗೆವುದು

ತಾನಿತ್ತ ನಡೆದೊಡೆ, ವಿದಿಯತ್ತ ಎಳೆವುದು

ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತಿಗೆ ಅಲೆದು ಎಳೆದು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ

ಸತ್ತೆನೋ ಹೊಯ್ ಹೊಯ್ ಎಂದು ಹವ್‍ಹಾರಿಹನು ಮನುಜ

 

ನದಿ ಡೊಂಕಿದ್ದಡೇನು, ಕಡಲತ್ತ ತಳ್ಳದು

ಹಾವು ಡೊಂಕಿದ್ದಡೇನು, ಹುತ್ತವತ್ತ ನೂಕದು

ತಾ ಡೊಂಕಾದೊಡೆ, ಬದುಕೇ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲದು

ನೀ ಲೇಸೆಂದು ಜಗವೊಪ್ಪಿದೊಡೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನುಜ

 

ಅದು ಒಲೆ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಿನಗೆಂತು

ಇದು ನೆಲ, ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನೀನೆಂತು

ನೀನಾರೆಂದು ನೀನರಿಯದೊಡೆ ನೀನಾರಿಗೆಂತು

ಪಡೆದ ಬದುಕ ಪೊರೆಯದೊಡೆ, ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೀನು ಮನುಜ

 

ಮನದೆ ಬಕ್ತಿಸುದೆಯ ತುಂಬಿ ಹರಿಸಿದೊಡೇನು

ಶರೀರವದು ಹೊಲಸುಗಳ ತುಂಬಿ ನಾರುತಿಹುದು ನೋಡು

ಬವಣೆ ಮುಗಿಯದು ನಿನಗೆ ಮದಮೋಹವ ಬಿಡದೊಡೆ

ನೀ ಬಾರದಿರು ನರಕದೆಡೆಗೂ ಎಂದು ತಡೆಯಾದೀತು ಮನುಜ

 

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: pisciculturaglobal.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

1 reply

  1. good  With warm personal regardsDr. B.M. Nagabhushana, Professor, Department of Chemistry & Vice president of LSIKC M.S. Ramaiah Institute of Technology (MSRIT) Bangalore- 560054 INDIA Phone No:Office: 080-23600822 (extn:316) M-09916030272

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s