ಉಗುರು ಬಣ್ಣದ ತಿರುಳರಿಮೆ

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲಿಯೊಳಗಿರುವ ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣವು, ಹೆಂಗಳೆಯರ ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ತಾಕಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಲು ಚೆಂದ. ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕಗಳೇನು? ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೇಳ್ವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗದರೆ ಬನ್ನಿ ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿರುವ ತಿರುಳರಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಓಡುತಿಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರಿಯೋಣ.

(ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲೆ: wikipedia)

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: popsugar.com, usatoday.com, chicsstyle.com, thegloss.com, foxnews.com, huffingtonpost.com, organiceyourlife.com, 8tracks.co, saminastores.com, tipy.pl, nonsprecare.it)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.