ಹೊನಲು – ಎರಡು ವರುಶ ತುಂಬಿದ ನಲಿವು

ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲಿ ಜಿನುಗುತಿದೆ ಅರಿವಿನ ಹನಿಗಳು
ಆ ಹನಿಗಳು ಸೇರಿ ಮೂಡಿದೆ ಚೆಲುವಿನ ಹೊನಲು
ಆ ಹೊನಲು ಸಾಗಿಬಂದಿದೆ ಎರಡು ವರುಶಗಳು
ಎಡಬಿಡದೆ ದುಡಿಯುತಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಳೆಗಳ ಕಟ್ಟಲು|
ಹೌದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂತಹದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಎರಡು ವರುಶಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೊಗಸಾದ ಬರಹಗಳಿಂದ ಮೂಡಿದ ಹೊನಲಿಗೆ, ಇಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು, ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಬರಹಗಳು, ಲಕ್ಶಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ನೋಟಗಳು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನುಡಿಯ ಗಟ್ಟಿ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು, ಹೊನಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಕೈಗಳೂ ನೂರಾರು! ಎರಡು ವರುಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ನಲಿವಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊನಲಿನ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಓದುಗರಿಗೂ, ಬರಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಎದೆತುಂಬಿ ನನ್ನಿ ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇವೆ! ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊನಲಿನ ಗೆಲುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.


Categories: ಅರಿಮೆ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s