Day: January 7, 2016

ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ – ನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ಕಾರ‍್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ‍್ತ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ‍್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು