ಜನವರಿ 10, 2016

ಮಾಡಿನೋಡಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕೋಳಿ ಹುರುಕಲು

– ರೇಶ್ಮಾ ಸುದೀರ್. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ —– 1/2 ಕೆ.ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ —- 2 ಟೊಮ್ಯಟೊ — 1 ಶುಂಟಿಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ – 1 ಟಿ ಚಮಚ ಒಣಗಿಸಿದ ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪು- 1/4 ಟಿ...

Enable Notifications