ಜನವರಿ 22, 2016

ರುಮಟೊಯ್ಡ ಕೀಲೂತ (Rheumatoid Arthritis)

– ಡಾ.ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ. ಮುಪ್ಪಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೀಲು ನೋವು ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಇದು ಕೀಲು ಸವೆತದ ಬೇನೆಯಲ್ಲ...

Enable Notifications