ಗುಂಡಣ್ಣನ ಬೆಕ್ಕು

– ಅಂಕುಶ್ ಬಿ.

bekkumari
ಗುಂಡಣ್ಣನಿಗೆ ಮರಿಬೆಕ್ಕೆಂದರೆ ಬಾಳಾ ಇಶ್ಟಾನೆ
ದಿನವೂ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪಾನೆ
ಮರಿಬೆಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲು ಸುತ್ತುತಿರುತ್ತೆ ಗುಂಡನ ಕಾಲನ್ನೆ
ಗುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ

ಒಂದು ದಿನ ಮರಿಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತೆ
ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಗುಂಡಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ
ಮರಿಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡುತಾನೆ
ಗುಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಕ್ಕು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ

ಗುಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಅಳುತಾ ಬರುತಾನೆ
ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ ಎಂದು ಅಳುತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಡಿ ಬರಲು ಗುಂಡನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ

ಗೆಳೆಯರ ಕೂಡಿ ಗುಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ
ಪುಟ್ಟ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು ಪೊದೆಯಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ
ಗುಂಡ ಚೆಂಡನು ತರಲು ಓಡಿ ಬರುತಾನೆ
ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಮರಿಬೆಕ್ಕನು ಕಂಡು ಪುಳಕಗೊಳುತಾನೆ

ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಿಗೆ ಕರಿತಾನೆ
ಗುಂಡನ ಕಂಡ ಮರಿಬೆಕ್ಕಿ ಮಿಯಾವ್ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತೆ
ಗುಂಡ ಚೆಂಡನು ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ
ಪೊದೆಯಲಿ ಇದ್ದ ಹಾವೊಂದು ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೆ

ಹಾವನು ಕಂಡ ಗುಂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ
ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿತಾನೆ
ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮರಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಚಂಗನೆ ಹಾರುತ್ತೆ
ಹಾವಿನ ದಾರಿಗೆ ತಾನು ಅಡ್ಡ ಕೂರುತ್ತೆ

ಗುಂಡನ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರುತಾರೆ
ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪನು ಕಂಡ ಹಾವು ಪೊದೆಯಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ
ಮರಿಬೆಕ್ಕು ಹಾವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವವರೆಗು ಅಲ್ಲೆ ಕಾಯುತ್ತೆ
ಇದನು ಕಂಡ ಗುಂಡನ ಕಣ್ಣಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ

ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಗುಂಡ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ಅಮ್ಮನಿಗೂನು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ಬೆಕ್ಕು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ
ಗುಂಡ ಬೆಕ್ಕನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಸವರಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತಾನೆ

( ಚಿತ್ರಸೆಲೆ:  play.google.com )

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.