ನೆಮ್ಮದಿ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

baravase

ಮಲಗು ದೊರೆ ಸುಕವಾಗಿ
ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ನೋವು, ಹಾಯಾಗಿ

ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ನೆರಳಲ್ಲಿ
ನೀ ಮಗುವಂತೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬದಲಾದರೇನು
ಬಡತನ ಬಳಿ ಬಂದರೇನು

ದೇವನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿರದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರದೇ ಇರದು

ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಮನುಜರು
ಬದಲಾಗನು ಎಂದೂ ದೇವರು

ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯೇ ಅವನು
ಅವನ ನಂಬಲು ಕೈ ಬಿಡನು

ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಇರುವೆ ನಾನು
ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ದೈವ ನೀನು

ಬಾಳುವ ಎಂದೂ ಒಂದಾಗಿ
ಕಶ್ಟ ಸುಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: chobirdokan.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s