ಪ್ರೀತಿ ಅಮರ

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

love1

ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಲ್ಲಿ ಬರೆದೆವು
ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀ ನೆನೆ ಅದನ್ನು

ಕಾಯಾದ ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಯಿತು
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವು ಒಲವಾಯುತು
ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಮೌನವಾಯಿತು

ಸಲಿಗೆಯು ಮರೆಯಾಯಿತು
ನಾಚಿಕೆ ಒಡಲ ತಬ್ಬಿತು
ಹೊಸ ಆಸೆ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಿತು

ಹೊಸ ಬಾಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಮನಸಾಯಿತು
ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಯಿತು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wallarthd.com )Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s