ದಿನದ ಬರಹಗಳು June 6, 2017

ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಎಂದಾಕ್ಶಣ ಮನದ ಮುಂದೆ ಹರಿದಾಡುವುದು ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನವನವೀನ ಸಂಶೋದನೆಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಶಿಗಳು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗದ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಎಂಬ ಬಾವನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿವಿದ...

ಬಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ

– ಸಿಂದು ಬಾರ‍್ಗವ್. ಬಾವನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವನ್ನು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹಲವನ್ನು ಮನದೊಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಕಾಯುತಿರುವೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಬಹುದು ಮನ ತಣಿಯುವುದ ನೋಡುತಿರುವೆ ಕನಸು ಚಿಗುರಬಹುದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನಾತ ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವ ಮನದ ನಾವಿಕನಾತ ತೊರೆದು ಸಾಗಿರುವ ನನಗೀಗ ಅಲೆಗಳೇ ಗೆಳತಿಯರು ಬಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗಿಹರು ಕ್ಶಮಿಸುವುದ ಕಲಿಸುತ್ತಾ...