ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಹೋಗದಿರು

– ಸುರಬಿ ಲತಾ.

ಬಂದವನಂತೆ ಬಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳದೇ ಮನ
ಕದ್ದು ಹೋಗದಿರು

ಕಣ್ಣ ನೋಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ
ಕನಸುಗಳ ರಾಶಿ
ಬಿತ್ತಿ ಹೋಗದಿರು

ಹೋದವನಂತೆ ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ
ನಿಲ್ಲದಿರು

ಮರೆತವನಂತೆ ನಟಿಸಿ
ಕಳ್ಳ ನೋಟವ
ಬೀರದಿರು

ಕರೆಯದಂತೆ ಮೌನವಹಿಸಿ
ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ
ಸೆಳೆಯದಿರು

ಆಡದೇ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ
ನೀ ಅರ‍್ತ
ಹುಡುಕದಿರು

ಕಳ್ಳನಂತೆ ಮಳ್ಳತನದಿ
ಒಂಟಿಯಾಗಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , , , , , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s