ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30, 2017

ಹದಿನಾರು ವರುಶಗಳಾಯ್ತು…

– ಅಜಯ್ ರಾಜ್.   ಹದಿನಾರು ವರುಶಗಳಾಯ್ತು ನನ್ನೆದೆಗವಳು ಕೊಳ್ಳಿಯಿಟ್ಟು ಈಗಲೂ ದಹಿಸುತಿದೆ ಅಗ್ನಿ ನಿನಾದ ಅವಳದೇ ನೆನಪಿನ ಆರ‍್ತನಾದ! ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲಿ ಅವಳು ಬಂದದ್ದು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕನಸುಗಳ ಬಿತ್ತಿದ್ದು...