ಜನವರಿ 6, 2018

ಬದುಕೀಗ ಅನಿಶ್ಚಿತ ದಾರಿಯಲಿ

– ಸವಿತಾ. ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಚೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ ಮನ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲದಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಆಸೆಯಲಿ ಒತ್ತಡದ ಜಂಜಾಟದಲಿ ಅತ್ರುಪ್ತ ಮನಸಿನಲಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಲಿ ಹೆಣಗುವ ಮಾನವನಿಲ್ಲಿ ಬವರೋಗಗಳ ಹಾವಳಿಯಲಿ ಪ್ರಾಣವ ಕಾಪಾಡುವಲಿ ಹೋರಾಡುತಿರುವ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲಿ...