Day: January 8, 2018

ಪುಟ್ಟ ಚರ‍್ಚಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮೊದಲು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಪಾಯ ಬದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಜಬೂತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ