ದಿನದ ಬರಹಗಳು May 5, 2018

ಕಾನನದೊಡಲಲಿ ಕಲರವ

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಅಕ್ಶರ ಪದವನು ಹದದಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ರತ್ನದ ಹರಳು ಪ್ರಕ್ರುತಿ ವಿಸ್ಮಯ ಅನಂತ ಅನುಬವ ನುಡಿಯುವ ಚಂದದ ಕೊರಳು ಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿದ ಮದುರ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ಕೊರಳಿಂದುಲಿಯುವ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು ಕಾನನದೊಡಲಲಿ ಕಲರವಗೈಯುತ ಹರಿಯುವ ತಿಳಿ...