ಮೇ 14, 2018

Most Expensive Dress, ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಡುಪು

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಡುಪು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಅದ್ಯಕ್ಶರಾದ ತಿಯೋಡರ್‍ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಅದ್ಯಕ್ಶ ಎಂಬ ಕ್ಯಾತಿ ಜಾನ್‍ ಎಪ್‍ ಕೆನಡಿ ಅವರದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆನಡಿ ಅದ್ಯಕ್ಶರಾಗಿದ್ದುದು ಕೇವಲ 2 ವರ‍್ಶ10...