Day: September 25, 2018

ನಾರ‍್ವೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಪ್ಲೋಬೆನೆನ್ ಪನಿಕ್ಯುಲರ್’ ರೈಲು

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಬರ‍್ಗೆನ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೋಬೆನೆನ್ ಪನಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಲು ನಾರ‍್ವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಆಕರ‍್ಶಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬರ‍್ಗೆನ್ನಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇದು, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ