Day: September 17, 2018

ಸೌಂದರ‍್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ – ಮಲಕ್ಕಾ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಮಲೇಶ್ಯಾದ ಮಲಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ‘ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್‍’ನ ಈ ವಿಬಾಗ ಬೇರೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ತೀರ ವಿಬಿನ್ನ. ಈ ವಿಬಾಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ