Day: March 23, 2019

ಕವಿತೆ: ಮತದಾನ

– ಶಾಂತ್ ಸಂಪಿಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸೊಂದೆ ನವ ಬಾರತ ನಿರ‍್ಮಾಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿಯೊಂದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಬುತ್ವಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಮತದಾನ ಇದುವೆ