Day: March 25, 2019

‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐವೊರಿ’ – ಇದು ಆನೆಗಳಿಂದ ಪಡೆವ ದುಬಾರಿ ಕಾಪಿ!

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಡಿಗೆಗಳು(drink). ಕಾಪಿ ಎಂತಹುದೇ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಕುಡಿಗೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ