ಮಾರ್‍ಚ್ 29, 2019

ಕಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ಶುಂಟಿ ತಂಬುಳಿ

– ಕಲ್ಪನಾ ಹೆಗಡೆ. ಏನೇನು ಬೇಕು? ಶುಂಟಿ – 1 ಚೂರು ಕಾಳು ಮೆಣಸು – 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1 ಮಜ್ಜಿಗೆ – 2 ಸೌಟು ಕಾಯಿತುರಿ ಜೀರಿಗೆ...