Month: April 2019

ಉತ್ತರ ಅಸೇಟಿಯಾದ ಅನನ್ಯ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಬಂಡೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ‍್ಜ್‍ನ (ಯುಆಸ್ಟಿರಡ್ಜಿ) ಅನನ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಉತ್ತರ ಅಸೇಟಿಯಾದ ವಲಾಡಿಕವ್ಕಾಜ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅದ್ಬುತ