Day: May 6, 2019

‘ಚಿಯರ್ ಲೀಡಿಂಗ್’ ಸಾಗಿಬಂದ ಹಾದಿ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುವ ಜನರಿದ್ದಂತೆ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ‍್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ