Day: May 12, 2019

ಚಲವಾದಿ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ‍್ಯ ಶರ‍್ಮರು

– ಗುರು ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ತಿ.ತಾ. ಶರ‍್ಮರೆಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೆ ತಾತಾಚಾರ‍್ಯ ಶರ‍್ಮರು ದೇಶಬಕ್ತರಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸೇನಾನಿಯಾಗಿ , ನಿರ‍್ಬೀತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾತಹಸ್ಮರಣೀಯರು. ʼವಿಶ್ವ