ಕವಿತೆ: ಅಮ್ಮ

– ವಿನು ರವಿ.

ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, mother

ಅಮ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನಾ
ಮಡಿಲಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಬಳಿ ಸೇರುವಾಸೆ

ಬದುಕಿನಾ ವನವಾಸದಲಿ
ಬಳಲಿದೆ ಜೀವ
ನಿನ್ನೊಡಲ ಗರ‍್ಬದಲಿ
ಜಗದ ಸುಕವೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿದೆ

ಕರೆದುಬಿಡೆ ಒಮ್ಮೆ
ಬಾ ಮಗುವೇ
ಬಂದು ನನ್ನೊಡಲ
ಸೇರಿಕೊ ಎಂದು

ತಪ್ಪುಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ
ಸೋಲುಗಳ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಜೀವನದ ತುದಿಯ
ಅರಸುತ್ತಾ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಗಳ ನಡುವೆ
ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವೆನಮ್ಮಾ

ನೂರು ಕನಸುಗಳ
ಮಹಡಿಯನೇರಿ
ಆಸೆಗಳ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ
ಗೆಲುವಿನಾ ತಾರೆಯ
ಎಟುಕಿಸಲು ಕೈ ಚಾಚಿ
ಸೋತಿರುವೆನಮ್ಮಾ

ನಿನ್ನಾ ಪ್ರೇಮದ ಸುದೆಯೊಂದೆ
ಬದುಕಿನ ನಿಜಚೇತನ
ತವಕಿಸುತಿದೆ ಮನ

ಕೈ ಚಾಚಿ ಬಳಿಗೆಳೆದು
ಎದೆಗಪ್ಪಿ ಮ್ರುದುವಾಗಿ
ನೇವರಿಸಿ ಸಂತೈಸಿಬಿಡು ಸಾಕು

ಎಲ್ಲಾ ಜಂಜಡಗಳ ತೊರೆದು
ಮೈಮರೆತು ಮಗುವಾಗಿ
ಮುದುಡಿ ನಿನ್ನೊರಗಿ ಬಿಡುವೆ
ಸುಕವಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಕರಗಿ ಬಿಡುವೆ
ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮಾ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: sparkthemagazine.com )

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: