Month: April 2020

‘ನೀತಿಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ ವಾದವು ಮಾತಿನ ವ್ಯಬಿಚಾರ!’

– ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು. “ವ್ಯಬಿಚಾರ” ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮನಸಿಗೆ ಏನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ? ತಪ್ಪು, ಅನೈತಿಕ, ಅದರ‍್ಮ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ

ಕವಿತೆ : ವ್ರುತ್ತಾಂತ ವಿವರ, ವ್ರುತ್ತದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ!

– ಗೀತಾಲಕ್ಶ್ಮಿ ಕೊಚ್ಚಿ. ನಿಜದ ಮಜಲಿಗೆ ಸಹಜ ಮರೀಚಿಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಕಂಡರೂ ಅವರು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣದೇ

ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಓದು – 16ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕಾಯದ ಕಳವಳವ ಗೆಲಿದಡೇನೊ ಮಾಯದ ತಲೆಯನರಿಯದನ್ನಕ್ಕರ ಮಾಯದ ತಲೆಯನರಿದಡೇನೊ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನರಿಯದನ್ನಕ್ಕರ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯನರಿದಡೇನೊ ತಾನು ತಾನಾಗದನ್ನಕ್ಕರ