ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 6, 2020

teacher ಗುರುಗಳು

ಕವಿತೆ : ಮೌನದ ಹಾರೈಕೆ

–  ಅಶೋಕ ಪ. ಹೊನಕೇರಿ. ಅಕ್ಶರಕ್ಶರಗಳ ಕಲಿಕೆ ಸಾಕ್ಶರರ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ವಿವೇಚನೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಿರಿದಾಯ್ತು ಗ್ನಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹಸನಾಯ್ತು ಬಾಳ ಬಂದಳಿಕೆ ಪೋರನ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಉಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಸ್ತರರ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆ ಬೆದರಿಸಿ...