ಕವಿತೆ: ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್, lockdown

ಕಾಣದ ಜೀವಿ ತಂದ
ಜೀವದ ಬಯವ
ಮನೆಯಂಚಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ
ಕಳೆಯುತಿಹ ಮಾನವ
ಹಿಂಡಾಗಿ ಅಲೆದ ಕಾಲು
ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕೆಂದ ಮನ
ನರಳುತಿಹ ಪರಿಯ
ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ

ದಾರಿದೀಪಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಡುತಿದ್ದ
ಲಾಲಿ ಕೇಳಿತು ಇಂದು
ನರರಾಟ ಇಲ್ಲದ ಹಾದಿಬೀದಿಗೆ
ಮೌನದೂಟವು ಇಂದು
ಜಗವ ತುಳಿಯುತ ಮೆರೆದ ಮನುಜಗೆ
ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿನ ನಾದವೇ
ಅರಚುತಿರುವ ಪರಿಯ
ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ

ಕಡಲ ಒಡಲಿಗೆ ಅಂದು
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ
ಇಂದು ತನ್ನತನದಲ್ಲೆ
ಬೆಂದು ತೀರುವ
ಅಂಚೇ ಇರದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿಹ
ಕೊರೋನ ಕೆಂಡಕೆ ಬದುಕು
ಸುಡುತಿಹ ಪರಿಯ
ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay)

1 ಅನಿಸಿಕೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.