ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2020

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಹೆಸರು : ಗುಪ್ತ ಮಂಚಣ್ಣ ಕಾಲ : ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನ. ಕಸುಬು : ಬಿಜ್ಜಳ ದೊರೆಯ ಕೋಶಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು : 100 ಅಂಕಿತ ನಾಮ : ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯ...

Enable Notifications