ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2020

ವಚನಗಳು, Vachanas

ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಾಲುಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕಾಲ : ಕ್ರಿ.ಶ.12ನೆಯ ಶತಮಾನ ಊರು : ಕರಜಿಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ದೊರೆತಿರುವ ವಚನಗಳು :70 ಅಂಕಿತ ನಾಮ : ಮಹಾಲಿಂಗ ಗಜೇಶ್ವರ...