Day: March 29, 2021

ಎಲ್-ಮಾರ‍್ಕೊ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುಟ್ಟದಾದ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಸೇತುವೆ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಸೇತುವೆ ಯಾವುದು? ಹೀಗೆಂದಾಗ ತಟ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಯುಎಸ್ಎ ಹಾಗೂ