Day: January 3, 2022

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಗುಹೆ – ವಿಯೆಟ್ನಾಂ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ‘ಬೂಗತ ಅರಮನೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಗುಹೆಗಳು ಇರುವುದು ವಿಯಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಬವ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಶಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದರನ್ನಾಗಿಸುವ ಅದ್ಬುತ