Day: January 7, 2022

ಮರಿಯಪ್ಪ ಕೆಂಪಯ್ಯ – ಬಾರತದ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ

– ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ. ಬಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಅರ‍್ಹತೆ ಪಡೆದು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್