ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2022

ಗಣಪ, ಗಣೇಶ, Ganapa, Lord Ganesha,

ಕವಿತೆ: ಗಿರಿಜಾ ತನಯ ಲಂಬೋದರ

– ಶ್ಯಾಮಲಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇ ಗಣನಾತ ಪ್ರತಮ ಪೂಜಿತ ನಮಿಪೆವು ನಿನಗೆ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ಮಹಾಕಾಯ ವಿಶ್ವ ವಂದಿತ ಸರ‍್ವಶ್ರೇಶ್ಟ ಪ್ರಬು ವಿದ್ಯಪ್ರದಾಯಕ ಬಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಚೌತಿಯಂದು ಬಕ್ತಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು ಬೂದೇವಿಯ ಒಡಲ...