ಕವಿತೆ: ಏನೀ ಅನುಬಂದ

– ವಿನು ರವಿ.

ಒಲವು, ಪ್ರೀತಿ, Love

ನಾ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ
ನೀ ಬರುವವರೆಗೂ

ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ
ಮನಸೋತು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ

ಸೋನೆ ಮಳೆಯಲಿ
ತಣ್ಣಗೆ ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲಿ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತೋಯುತ್ತಾ

ಬಾನಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅವಿತ ತಾರೆಗಳ ಎಣಿಸುತ್ತಾ

ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇಣುಕಿ
ಕವಿತೆಗೊಂದು ಸಾಲು ಹುಡುಕುತ್ತಾ

ನಾ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ‌ಇದ್ದೆ
ನೀ ಬರುವವರೆಗೂ

ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ನಾ ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ

ನಿನ್ನದೆ ಚಂದ
ನಿನ್ನದೆ ಬಂದ

ಏನೀ ಅನುಬಂದ
ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ ಬೆಸೆದ ಸಂಬಂದ

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: pixabay.com )

ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾದ ಬರಹಗಳು

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ: