ಜನವರಿ 22, 2024

ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ದಿನ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಶಣ ಓಡಿ ಬರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪುವುದು. ಅಮ್ಮ ಸಹ ತನ್ನ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ...

Enable Notifications