ಜನವರಿ 5, 2024

ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಯ ಇತಿಹಾಸ

– ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡದೆ ಇರಬಹುದಾದರೂ, ಅವುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು...

Enable Notifications