ಟ್ಯಾಗ್: ಒಂಟಿ

ಒಬ್ಬಂಟಿ, Loneliness

ಕವಿತೆ: ಬದುಕು – ಒಂಟಿ ಪಯಣ

– ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ. ನಿನ್ನವರು ಎಂದು ನೆನೆದಾಕ್ಶಣ ಯಾರೂ ನಿನ್ನವರಾಗೊಲ್ಲ! ಮನುಜ ಸಂಗಜೀವಿಯೇ! ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರಿರುವರು ಆದರೂ, ಅವರ ಬದುಕು ಅವರದು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನಿನ್ನದು! ಈ ಬದುಕೆಂಬ ಕೆಲಕಾಲದ ಸಂತೆಯಲಿ ನೀನೆಂದಿಗೂ...

ಓ ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ!

– ನಾಗರಾಜ್ ಬದ್ರಾ. ಅವಳು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ‍್ಬೀನನಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ, ಓ ಹುಚ್ಚು ಮನವೇ ನಾ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ ನಿನಗೆ, ಅವಳು ಬರುವ ದಾರಿಯೇ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅವಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ...