ಟ್ಯಾಗ್: ದೇವರು

ಕವಿತೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕೆ ದೊರೆ ನೀನೆ ಅಪ್ಪ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಿದ ಕಾಲ ಉರುಳಿ ಸಮಯವೀಗ ಬದಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಂದಾದೀಪ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಆರಿ ಹೋಗಿದೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ತಿದ್ದುವ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಾಗ ಕೋಪವು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗ...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಆಹಾರ *** ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಆಹಾರವಾಯ್ತು *** ಕರ *** ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕಿಗೂ ಕರ ತುಂಬುವ ಕಾಲ ಬರದೇ ಇರದು *** ತಿದ್ದುಪಡಿ *** ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೂ...

ಕವಿತೆ: ಪರಶಿವನ ಲೀಲೆ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ನಿನ್ನ ನೆನೆಯುತಲಿರಲು ಮನದ ಮೊಗ್ಗೆಲ್ಲವು ಹೂವು ರವಿಯ ಕಿರಣ ಸೋಕಿದಾಗ ಅರಳಿತು ಕಣಗಿಲೆಯ ಹೂವು ಬಕ್ತಿಯ ಹೂ ಅರಳಲಿ ಮನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲಿ ಅರ‍್ಪಿಸುವೆ ನಿನ ಪಾದಕೆ ಮನಪೂರ‍್ವಕ...

ಹನಿಗವನಗಳು

– ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾಗಿ. *** ಸೂತ್ರ *** ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ ಹುಡುಕಬೇಕಶ್ಟೇ ಸರಿಯಾದ ಸೂತ್ರ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ಮಿತ್ರ *** ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ *** ಚಿಕ್ಕ...

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳು ಓದು – 15 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಮುಕ್ತ ನಾಕದೆಡೆಗೆ *** ಎಲ್ಲಿ ಮನಕೆ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಶಿರವೆತ್ತಿ ನಿಲಬಹುದೊ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಿಗಂಕುಶವಿಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕವು ಚೂರಾಗಿ ಚದುರಿ ಅನುದಾರದ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಾಗಿ ಸಿಡಿದಿಲ್ಲವೊ ಎಲ್ಲಿ ಮನದಾಳದ...

ವಚನಗಳು

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. ***ಅಯ್ಯ*** ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಂಗಬಹುದಯ್ಯ ನರನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ತಂಗಬಹುದೇನಯ್ಯ? ದೂರಾಲೋಚನೆಯ ಉಳ್ಳವರ ನಂಬಬಹುದಯ್ಯ ದುರಾಲೋಚನೆಯ ಉಳ್ಳವರ ನಂಬಬಹುದೇನಯ್ಯ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮರಾದಿಗಳು ಮುನಿದರು ಬದುಕಬಹುದಯ್ಯ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಸದ್ಗುರುವು ಮುನಿದರೆ...

ವಚನಗಳು

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. ***ಬಾಳು*** ಅವನಿಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು, ಮೊಳಕೆಯು ಚಿಗುರಾಗಿ, ಚಿಗುರು ಎಲೆಯಾಗಿ, ಎಲೆಯು ಹೂವಾಗಿ, ಹೂವು ಕಾಯಿಯಾಗಿ, ಕಾಯಿ ಪಲವಾಗಿ, ಪಲವು ರುಚಿಸಲು; ರುಚಿಸಿ ಹ್ರುನ್ಮನವನು, ತಣಿಸಿ ಸಾರ‍್ತಕಗೊಳ್ಳಲು,...

ವಚನಗಳು

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ.   ***ಮಿತಿಮೀರಿ*** ಇತಿಮಿತಿಯನರಿಯದೇ ಮತಿಬ್ರಮೆಗೊಂಡವರಂತೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ವರ‍್ತಿಸಿದರೆ ಪತಿತಪಾವನ ಮ್ರುಡರೂಪಿ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕ್ರುಪೆಯು ದೊರೆಯಲಾರದಯ್ಯ ***ದವಸವ*** ಜೀವನವೆಂಬ ಒರಳಿನ ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಅನುಬವದ ಒನಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ...

ವಚನಗಳು

– ಶಿವಮೂರ‍್ತಿ. ಹೆಚ್. ದಾವಣಗೆರೆ. *** ನೀನಯ್ಯ *** ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವಶ್ಟೇ ನಮ್ಮದಯ್ಯ ಮಾಡಿದಶ್ಟು ನೀಡುವ ಬಿಕ್ಶೆ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಮಾಡದೇ ಬೇಡಿದರೆ ನೀಡದಿರಯ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಕೂಲಿಯೂ ನಾವಯ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ ಮಾಲಿಯು ನೀನಯ್ಯ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು...

ರವೀಂದ್ರನಾತ ಟ್ಯಾಗೋರರ ಕವನಗಳ ಓದು – 7 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. *** ಪೂಜೆ *** ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಪೂಜಾಗೃಹವ ರಚಿಸಲಾರೆನು ನನ್ನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಿಹುದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲೆ ದೇವ ಹಗಲಿರುಳು ನೆಲೆಸಿದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮವನಾಗಿ ಮನಕೆ ಮುದವಹುದು ನಿನಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಲಾರೆನು...

Enable Notifications