ಮೇ 4, 2024

ಕವಿತೆ: ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

– ಮಹೇಶ ಸಿ. ಸಿ. ಒಡೆದ ದರ‍್ಪಣ, ಒಡೆದ ಮನಸು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಾಳಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಒಳ ಗಂಟಂತೆ ಮನಸ ಬಯಕೆಗೂ ಗಂಟಿದೆ ಕೈಗೆ ಎಟುಕದದಾವ...

Enable Notifications