ಟ್ಯಾಗ್: ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್

ಕಡಲ ಮಯ್ಲಿಗೆ ತಡೆಯಲೊಂದು ಚಳಕ

– ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಯ್ಲಿಗೆ(Water Pollution)ಯೆಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯ ತಲೆಕೆಡಿಸಿದೆ.ಕಾರಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳಾಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಯ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು. ಮುಂದುವರಿದ ನಾಡುಗಳೇನೂ ಈ...

Enable Notifications