ಟ್ಯಾಗ್: ಮರ‍್ತ್ಯಲೋಕ

ಕವಿತೆ: ಬಾವ ಶುದ್ದಿಯ ಬೆಡಗು

– ಚಂದ್ರಗೌಡ ಕುಲಕರ‍್ಣಿ. ಅಮರ ಜ್ನಾನದ ಸುದೆಯನುಣಿಸಿದ ಮರೆಯಲಾರದ ಗುರುವರ ಯಾವ ಉಪಮೆಗು ನಿಲುಕಲಾರದ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯ ಸಾಗರ ಉಸಿರು ಆಡುವ ಮಾಂಸ ಮುದ್ದೆಗೆ ಅರಿವು ನೀಡಿದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿನಯ ತೇಜದ...