ಟ್ಯಾಗ್: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್

ಬೆಲ್ಹೆವೆನ್ – ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಸೇತುವೆ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ಬೆಲ್ಹೆವೆನ್ ಸೇತುವೆ ಇರುವುದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ನ ಡಂಬಾರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀಲ್‌ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬೀಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ವಿಸ್ಮಯವೊಂದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೇತುವೆ....

ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಸುಮದುರ ಸಂಗೀತದ ಗುಹೆ

– ಕೆ.ವಿ. ಶಶಿದರ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಇನ್ನರ್ ಹೆಬ್ರೈಡ್ಸ್‍ನ ಜನವಸತಿಯಿಲ್ಲದ ದ್ವೀಪ ಸ್ಟಾಪಾದಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಲ್ ಕೇವ್ಸ್ ಪ್ರಮುಕವಾದದ್ದು. ಇದರ ಬೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯೇ ಅದ್ಬುತ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಮುಕದ ಕಂಬಗಳು(Hexagon) ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಕಂಬಗಳು, ಬಹಳ...

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್!

– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕತ್ತಲಗಿರಿ. ಯುನಯ್ಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‍ಡಮ್ಮಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡೇ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೀಶರ ನಾಡಾದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ತಾಕಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಮಾತು ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಬಡಗಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು...

Enable Notifications