ಟ್ಯಾಗ್: Bertolt Brecht

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 5 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕೂತುಂಬುವವರು (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಪಣಿರಾಜ್) ಕೂತುಂಬುವವರು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚೆಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವರು ವಿಧಿಲೀಲೆಯಂದದಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವುದೋ ಅವರು ಇತರರಿಂದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಬಯಸುವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವ...

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 4 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮಗೂ ಕೇಳಲಿ (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಪಣಿರಾಜ್) ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ಸರಿ ಎನ್ನದಿರಿ ಗುರುವೇ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಅದು ಅರಿವಾಗಲಿ ಬಿಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ತುರುಕುತ್ತಿರೇಕೆ ಅದರಿಂದ್ಯಾರಿಗೂ ಒಳಿತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು...

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 3 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ದೊಡ್ಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲಪ್ಪ (ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಪಣಿರಾಜ್) ತೈಮೂರನಿಗೆ ಲೋಕ ಗೆಲ್ಲುವಾಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅವನ ಆಸೆ ನನಗರ್ಥವಾಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಲೋಕ ಮರೆತುಬಿಡಬೋದು ಹಾಗಂತ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು...

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು – 2 ನೆಯ ಕಂತು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ್ದೇ ಚಿಂತೆ (ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್) ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ಅವನು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಕಂದಾಯ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕೂಲಿಯ ದುಡ್ಡುಳಿಸಲೆಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಬದುಕು ನಿಂತಿರುವುದು...

ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕವನಗಳ ಓದು

– ಸಿ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ. ಕವಿಯ ಜೀವನದ ವಿವರ ಪೂರ್‍ಣ ಹೆಸರು: ಆಯ್ಗನ್ ಬರ‍್ಟೊಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿರಿಕ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಜೀವಿತ ಕಾಲ: ಕ್ರಿ.ಶ.1898 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ.1956 ಹುಟ್ಟಿದ ದೇಶ: ಜರ್‍ಮನಿ ಕಸುಬು: ಜರ್‍ಮನ್ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತೆ, ಕವನ, ನಾಟಕಗಳ...