ಟ್ಯಾಗ್: Jatayu

ಜಟಾಯು – ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಶಿ ಶಿಲ್ಪ

– ಕೆ.ವಿ.ಶಶಿದರ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಬಾರತ ಮತ್ತು ಬಗವದ್ಗೀತೆ ಇವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂತಗಳು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಕೇಳದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಟಾಯು ಸಹ...