ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು

– ಬರತ್ ಕುಮಾರ್.

illustration_art_of_children_B10-PSD-013

ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ತಂದೆತಾಯಿಯಕ್ಕರೆಯ ಮಾತುಗಳು
ತಂದಾದ ಡೊಂಕಾದ ಗಟ್ಟಿಯುಂಕುಗಳು
ನೆಂದ ಹೊಸಬಟ್ಟೆಗಳು
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಮಿಂದು ನಲಿದು ಕಿರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ
ಮಂದಿ ಮಾತಿಗೆ ಕುಂದದ ಹುರುಪು
ಚೆಂದದ ಹುಡುಗಾಟ;ಅಂದದ ಅರಳುವಾಟ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರಲೆಳಸುವ ಬಾವವ
ಇಂದು ಕೊಂದೀಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ
ಬೆಂದು ಜಂಜಾಟ-ತೊಡರಾಟಗಳಲಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೀ ಬಾಳ ತಿರುವಿನಲಿ
ಒಂದಾಗಿ ನಗುತಿದೆ ಕಾಲವು
ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಾರೆಂದು
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

ಗೋಂದಿನಂತಿದ್ದ ನಂಟುಗಳು
ಹೊಂದದೆ ದೂರ ಸರಿದವು
ಕೆಂದದೆ ಬಾಡಿದವು ಕಾಲದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೆ ಹೋದ ದಿನಗಳು
ಮುಂದೆ ಬಾರದ ಚಣಗಳು

(ಚಿತ್ರ: http://www.wallcoo.net)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s