ಕನ್ನಡನಾಡು

 ಹರ‍್ಶಿತ್ ಮಂಜುನಾತ್.

IMG_0131

ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ರಕ್ಶಣೆಯಲಿ
ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಾವಲಲಿ,

ಕವಿ ವರೇಣ್ಯರು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುತಾಗಿರುವ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರು ವಿಶ್ವಾಸದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿರುವ,

ನಾಡೆಂದರೆ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದು,
ಬಾವಯ್ಕ್ಯತೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೀಡಿದು.

ಮಣ್ಣೆಂದರೆ ಕರುನಾಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಣ್ಣಿದು,
ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಕಂಪಿದು.

ಸುಸಂಸ್ಕ್ರುತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿರಿಯೂರಿದು,
ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಸಂಗೀತದ ಹಿರಿಮೆಯಿದು.

ಶ್ರುಂಗೇರಿಯು ಗ್ನ್ಯಾನವ ಬೆಳಗೋ ದೀಪವಾಗಿದೆ,
ದರ್‍ಮಸ್ತಳ ಬಕ್ತಿಯ ಸುರಿಸೋ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ.

ಮುನಿ ಶರಣ ದಾಸರ ವಚನಗಳ ವರವಾಗಿದೆ,
ಪಂಪ ರನ್ನರ ಪದಪುಂಜಗಳ ಗಾನ ಸುದೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪಯ್ರ ಪಲವೂ ಮಂದಿಯ ಬದುಕಾಗಿದೆ,
ತಾಯಿ ಕಾವೇರಿ ಉಳುವ ರಯ್ತನ ಉಸಿರಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರ ಮಲೆನಾಡು ಬುವನೇಶ್ವರಿಯ ಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ,
ಶ್ರೀಗಂದದ ಗಮವು ನಾಡೆಲ್ಲ ಗಮಗಮಿಸಿದೆ.

ಜನುಮ ಜನುಮಕೂ ನನ್ನ ಜನನವಿಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ,
ಪ್ರತಿಕ್ಶಣಕೂ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಲಿ.

ರಕ್ತದ ಹನಿಹನಿಯೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯಲಿ,
ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸವೆಯಲಿ.

ಯುಗಯುಗ ಕಳೆದರೂ ಕನ್ನಡ ಚಿರವಾಗಿರಲಿ,
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅರಿಕೆಯನು ಆ ದೇವ ಹರಸಲಿ.

(ಚಿತ್ರ : ಕನ್ನಡಕವಿ)Categories: ನಲ್ಬರಹ

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು:, , , ,

ಅನಿಸಿಕೆ ಬರೆಯಿರಿ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s